Projekt edukacyjny "Lepsza szkoła"

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej biorą udział w projekcie edukacyjnym "Lepsza szkoła" organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe "Matematyka z plusem". We wrześniu cała klasa brała udział w sesji nr I, w styczniu w sesji nr II. W czerwcu uczniowie wezmą udział w sesji nr III. Projekt ten sprawdza wiedzę uczniów za pomocą specjalistycznych testów i porównuje ich osiągnięcia z wynikami klas z całej Polski. W każdej klasie organizowane są trzy sesje. Osobą odpowiedzialną za zrealizowanie projektu w naszej Szkole jest nauczyciel matematyki p. Renata Koperska.


Z kategorii: 
Rok szkolny: