Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum w Rysianch w roku skolnym 2016/2017

Zajęcia wyrównawcze z geografii - klasy Ia, Ib - poniedziałek 14.10 - 14.55 - prowadzi Halina Szerwińska


Koło taneczne - piątek 8.00 - 8.50 - prowadzi Iwona Łagodzińska


Koło teatralne - poniedziałek 14.10 - 14.55 - prowadzi Renata Banasiak

Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego - 1 godz. tygodziowo - prowadzi Renata Banasiak


Zajęcia wyrównawcze z matematyki - piątek 8.00 - 8.45 (klasy Ia, IIIb, IIa, IIb) - prowadzi Edward Kaczmarek

Koło matematyczne - czwartek 8.00 - 8.45 ( klasy Ia, IIIb, IIa, IIb) - prowadzi Edward Kaczmarek


Zajęcia wyrównawcze z matematyki:

wtorek klasa IIa - 15.00 15.45 - prowadzi Maria Kowalewska

środa klasa Ia i Ib - 8.00 - 8.45 - prowadzi Maria Kowalewska

piątek klasa Ia i Ib - 14.10 - 14.55 - prowadzi Maria Kowalewska

Koło matematyczno-fizyczne - poniedziałek 8.00 - 8.45 - prowadzi Maria Kowalewska


Zajęcia sportowe SKS - środa 14.10 - 14.55 - prowadzi Rafał Marcinkowski


Warsztaty dziennikarskie - wtorek 8.00 - 8.45 - prowadzi Aleksander Pudło


Koło strelectwa rekreacyjnego:

wtorek 14.55 - 15.50 - prowadzi Robert Banasiak

środa 14.10 - 14.55 - prowadzi Robert Banasiak


Zajęcia wyyrównawcze z języka polskiego dla klas III - środa 8.00 - 8.45 - prowadzi Ewa Rosiak

Koło plastyczne:

wtorek - 15.00 - 15.45 - prowadzi Ewa Rosiak

piątek - 14.10 - 14.55 - prowadzi Ewa Rosiak


Koło chemiczne / zespół wyrównawcy z chemi - wtorek od 15.45 - prowadzi Olga Rogaczewska-Kuśmierkiewicz


 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej w Bierzwiennej Długiej w roku szkolnym 2015/2016


Zajęcia logopedyczne - czwartek 13.00-13.45 - prowadzi p. Iwona Łagodzińska


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - czwartek 13.50- 14.20 - prowadzi p. Renata Koperska


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego - poniedziałek 13.50 - 14.35 - prowadzi p. Maria Kurpik


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego - piątek 13.50-14.35 - prowadzi p. Ewelina Kicińska


Zajęcia polonistyczne - poniedziałek 13.00-13.45 - prowadzi p. Anna Andrzejczak


Zajęcia sportowe SKS - wtorek 13.50-14.35 - prowadzi p. Krystian Kubiak