Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej w latach 1918 - 2000

Uchwała Nr 160/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2000r.

  1. Z dniem 1 września 2000r. nadaje się Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej imię "gen. Tadeusza Kutrzeby".
  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Kłodawie.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej: Antoni Sikorski

Opracowanie: mgr Emilia Mikołajczyk