Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bierzewiennej

Przewodniczący: p. Marta Kubiak

Zastępca: p. Żaneta Pawłowska

Sekretarz: p. Małgorzata Chmielecka

Skarbnik: p. Wioleta Potkańska, p. Grażyna Gaudyn

Komisja rewizyjna: p. Ewa Cichocka, p. Emilia Kochańska, p. Anna Betlej

 

Rada Rodziców Gimnazjum Nr3 w Rysinach Kolonii

Przewodniczący: p. Edyta Główczyńska 

Zastępca: p. Agnieszka Rzepka

Skarbnik: p. Małgorzata Kaczmarek

Sekretarz: p. Agnieszka Cieślińska

Członkowie: p. Anna Redziak, p. Emilia Rosiak, p. Anna Michalak