Planowane wycieczki szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Planowane i zrealizowane wycieczki Gimnazjum w Rysinach

Wietrzychowice - wrzesień 2016 - zwiedzanie grobowców megalitycznych z epoki kamienia


Licheń - wrzesień 2016 - pielgrzymka klas III 


Leszcze - październik 2016 - wycieczka rowerowa śladami T. Kutrzeby


Teatr - październik 2016 - Wyjazd do teatru na II cz. "Dziadów" A. Mickiewicza


Warszawa - październik 2016 - Wyjazd na mecz reprezentacji Polski - zależny od dostępności biletów i lości chętnych


Berlin - listopad/grudzień 2016 


Łódź - wyjazd do teatru - termin zależny od repertuaru


Łęczyca - góra św. Anny - Maj 2017


Oporów - czerwiec 2017 - Zwiedzanie zamku połączone z ogniskiem integracyjnym


Pojezierze mazurskie - czerwiec 2017 - 3-dniowa wycieczka klas III


Kłodawa - czerwiec 2017 - wycieczka do oczyszczalni ścieków - praktyczna lekcja chemii