Harmonogram spotkań z rodzicami

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  1. Zebranie ogólne z rodzicami dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2015/2016 - wrzesień 2015r.

  2. Zebranie ogólne z rodzicami na temat: Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 oraz zebrania klasowe , wybór trójek klasowych.- wrzesień 2015r.

  3. Zebranie z trójkami klasowymi w sprawie organizacji zabawy andrzejkowej dla dzieci. - listopad 2015r.

  4. Dzień otwarty z udziałem wszystkich uczących dotyczący zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz możliwościami uzupełnienia braków. - grudzień 2015r.

  5. Zebranie ogólne z rodzicami na temat: ,,Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły w pierwszym okresie nauki roku szkolnego 2015/2016”:

    Spotkanie rodziców z wychowawcami klasy i przekazanie informacji o ocenach klasyfikacji śródrocznej. - styczeń 2016r.

  6. Zebranie klasowe z rodzicami dotyczące informacji o ocenach cząstkowych, postępach ucznia i trudnościach w nauce. - marzec 2016r.

  7. Zebranie ogólne z rodzicami dotyczące podsumowania współpracy z rodzicami oraz informacji o ocenach cząstkowych, postępach ucznia i trudnościach w nauce. - maj 2016r

W załączniku poniżej umieszczamy tabelę z harmonogramem spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2015/2016.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Harmonogram zebrań z rodzicami44.5 KB