Historia oświaty w Rysinach Kolonii

Dnia 19 września 1909 roku we wsi Rysiny Kolonia powstała „Ochronka”. Taka nazwa pozostała do roku 1919. Założycielem szkoły –„Ochronki” byli mieszkańcy wsi (Michał Junkiert, Józef Szczesiak, Michał Stegenda).

Początkowo nauka odbywała się w domach prywatnych (kolejno: Józefa Szczesiaka, Józefa Bagińskiego, Józefa Janiaka, Antoniego Kameduły). „Ochronkę” utrzymywano z dobrowolnych składek mieszkańców. Jedną z nauczycieli była Stanisława Sawińska z Koła.

W wolnej Polsce „Ochronkę” przekształcono w Szkołę Powszechną. Początkowo szkoła kształciła 76 dzieci. Pracował w niej jeden nauczyciel. W roku 1930 dokonano spisu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Od tej pory zaczęło uczęszczać 130 dzieci. Zwiększono liczbę oddziałów do 5, klasy 1-3 były jednoroczne, natomiast do klas 4-5 dzieci uczęszczały po dwa lata.

Obowiązki kierownika szkoły powierzono Józefie Junkiertowej, która funkcję tę pełniła od roku 1929 do wybuchu drugiej wojny światowej. Po drugiej wojnie światowej powróciła pani Józefa Junkiertowa, która za zgodą władz gminy urządziła szkolę od nowa w jednym z poniemieckich domów w Rysinach Kolonii. Budynek ten stanowi najstarszą część dzisiejszego gimnazjum.

W 1948 roku podniesiono stopień organizacyjny do pełnej szkoły 7 klasowej. W 1955 roku przystąpiono do rozbudowy szkoły o jedną salę lekcyjną. Rozbudowy dokonano w czynie społecznym. W roku 1964 zapadła decyzja o dobudowaniu nowego skrzydła do istniejącego budynku szkoły. W roku 1959 w szkole został założony telefon. W końcu kwietnia 1967 ukończono rozbudowę szkoły.

Ważnym wydarzeniem w tym roku była również elektryfikacja wsi oraz obiektu szkolnego. Po rozbudowie szkoła otrzymała imię Władysława Broniewskiego, które zostało nadane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.

Rok 1995 to zakończenie kolejnego etapu rozbudowy szkoły, która została wzbogacona o kolejne pomieszczenia do prowadzenia zajęć, szatnie, sanitariaty oraz zaplecze kuchenne. Od 1999 roku w Rysinach utworzone zostało gimnazjum, do którego uczęszczają uczniowie z kilkunastu wiosek w liczbie około 120 uczniów corocznie.

W roku 2000 wieś zyskała drogę asfaltową, a szkoła pełnowymiarowe boisko asfaltowe do gier zespołowych. 5 czerwca 2003 roku oddano do użytku kolejne boisko o nawierzchni trawiastej. Boisko powstało dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników szkoły, rodziców i mieszkańców Rysin.

Od roku 2003 przy szkole istnieje stowarzyszenie „Rozwój lokalny i edukacja” w Rysinach, które wspiera miejscową szkołę oraz sołectwo Rysiny Kolonia. Corocznie stowarzyszenie współfinansuje stypendia dla zdolnej i aktywnej młodzieży oraz organizuje festyny, pozyskuje środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek.