Dziarska Stulatka, czyli... Wczoraj i dziś oświaty w Rysinach Kolonii

Opracowanie
Robert i Renata Banasiakowie

Tę skromną pracę ośmielamy się dedykować wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom, Uczniom i Rodzicom, którzy na przestrzeni wieku w codziennym trudzie tworzyli historię naszej placówki, tworzą jej teraźniejszość oraz prowadzą ją ku – świetlanej, miejmy nadzieję – przyszłości, nie zapominając wszakże o jej szlachetnym dziedzictwie – w myśl motta: „Zmierzając ku nowoczesności, jesteśmy wierni tradycji”. Serdecznie dziękujemy osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszego opracowania, okazując nam nieocenioną pomoc oraz wspierając swoją pamięcią ubytki w naszej wiedzy i wspomnieniach.

R. i R. Banasiakowie