Działalność Stowarzyszenia przy szkole w Rysinach

Działalność Stowarzyszenia przy szkole w Rysinach

Festyn "Powitanie Wakacji" i stypendia dla uczniów

Ważnym przedsięwzięciem w najnowszych dziejach naszego Gimnazjum było założenie Stowarzyszenia „Rozwój Lokalny i Edukacja” w Rysinach. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie szkoły poprzez gromadzenie dodatkowych funduszy. Pozyskiwaniu pieniędzy służy organizowany corocznie w pierwszą niedzielę po zakończeniu roku szkolnego festyn „Powitanie Wakacji”.

Dochód z festynu ma za zadanie przede wszystkim zapewnić środki na stypendia dla zdolnych i niezbyt zamożnych uczniów naszego Gimnazjum, które Stowarzyszenie współfinansuje wraz z Towarzystwem Samorządowym. Corocznie mamy około 7-9 stypendystów. Uroczystego wręczenia stypendiów dokonuje zawsze osobiście prezes TS pan Ireneusz Niewiarowski.

Pisanie projektów

Jednym z ważniejszych obszarów działalności Stowarzyszenia „Rozwój Lokalny i Edukacja” w Rysinach jest pozyskiwanie grantów z funduszy unijnych. Dzięki temu mogliśmy zrealizować kilka przedsięwzięć (np. urządzić miniaturowy ogród botaniczny w przyszkolnym parku).

Najbardziej spektakularnym projektem był „Alternative sources of English” („Alternatywne sposoby nauki języka angielskiego”), który realizowaliśmy w roku 2004. Ten grant pozwolił na przygotowanie i wystawienie 2 spektakli teatralnych w języku angielskim („Romeo i Julia” i „Opowieść Wigilijna”), które młodzież gimnazjalna pod kierunkiem uczącej języka angielskiego Renaty Banasiak zaprezentowała nie tylko na forum szkolnym, ale również na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz w Państwowym Domu Dziecka w Nowym Świecie pod Tuliszkowem.

Realizacja projektu "MCS"

Stowarzyszenie "Rozwój Lokalny i Edukacja" w Rysinach Kolonii realizuje obecnie projekt pod nazwą "Młodzieżowe Centrum Spotkań" w ramach programu Równać Szance 2011 ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2011 - 30.11.2012r. Uczestniczy w nim 27 uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 3 w Rysinch Kolonii oraz 6 trenerów.

Celem projektu jest integracja młodzieży w wieku 13 - 18 lat z terenu 4 pobliskich wsi, poprzez zaangażowanie we wspólne działania z zakresu sportu, tańca, działalności artystycznej.
Działania te mają służyć nabywaniu umiejętności pracy w grupie, wzajemnej komunikacj oraz wspólnego rozwiązywania problemówi. Podejmowane inicjatywy mają wzmocnić poczucie własnej wartosci, przyczynić się do ponzania własnych predyspozycji i przełamywać poczucie bezradności.

Cytat z "Przeglądu Kolskiego"

Wygrały ,,Dwie Dychy w Plecy”
W ramach programu ,,Równać szanse” realizowanego od czerwca 2011 roku w Gimnazjum nr 3 w Rysinach-Kolonii przez Stowarzyszenie ,,Rozwój Lokalny i Edukacja”, odbył się drugi turniej sportowy. W piłkarskich rozgrywkach wzięło udział pięć młodzieżowych grup piłkarskich o oryginalnie brzmiących nazwach. Zwycięzcą zostały… ,,Dwie Dychy w Plecy”.

Od czerwca 2011 roku Stowarzyszenie ,,Rozwój Lokalny i Edukacja” na terenie Gimnazjum nr 3 w Rysinach Kolonii realizuje program ,,Równać szanse”. Bierze w nim udział 27 osób w wieku 13-19 lat, wśród których są uczniowie rysińskiej szkoły oraz jej absolwenci.

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia są warsztaty artystyczne, taneczne i sportowe, ale w projekt wpisane są również prezentacje nabytych umiejętności oraz turnieje sportowe.

Dziś młodzież zorganizowała drugie zawody, będące pokazem ich osiągnięć sportowych. Samo przedsięwzięcie służy integracji środowiska na naszym terenie, ale jest także próbą zdolności organizacyjnych. „To nastolatkowie zapewnili obsługę od strony gastronomicznej, zadbali o nagłośnienie, przygotowali zaproszenia, a wcześniej propagowali imprezę wśród kolegów i znajomych, a my tylko czuwamy nad całością”.- powiedziała koordynator projektu Danuta Jóźwiak, dodając, że zawodom towarzyszy dużo dobrego humoru i wesołej zabawy.

Turniej sportowy przybrał formę rozgrywek piłkarskich. Ostateczne wzięło w nich udział pięć z sześciu zgłoszonych drużyn młodzieżowych o przedziwnie brzmiących nazwach: ,,MA HMOL TEAM”, FC ,,Ogół Pinty”, ,,Antyszlachta Team”, ,,Dwie Dychy w Plecy” oraz MCS ,,O Mój Rozmarynie”.

Rywalizacja o nagrody w postaci sprzętu sportowego i pucharu dla zwycięzcy trwała kilka godzin, podczas których, w przerwach, zawodnicy mogli regenerować siły przy grillu. Każda z ekip składała się z zawodników w wieku 13-19 lat dobranych na zasadzie koleżeńskiej oraz dorosłego opiekuna. Ostatecznie w finale spotkały się ekipy MCS ,,O Mój Rozmarynie” i ,,Dwie Dychy w Plecy”, z których ta druga okazała się lepsza.

Projekt ,,Równać szanse” potrwa do końca sierpnia. A przed jego uczestnikami jest jeszcze jedna prezentacja umiejętności artystycznych i tanecznych, która zaplanowana została na 17 czerwca.