Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego dla społeczności Gimnazjum Nr3 w Rysinach Kolonii i Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej miała szczególny charakter. Od roku szkolnego 2012/2013 na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie obydwie placówki funkcjonują w ramach Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii.

Witam na nowej stronie Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii

Od września 2012r. uruchomiłem nową stronę internetową naszej szkoły. Zapraszam do korzystania z jej zasobów i mam nadzieję, że okaże się przydatna i przyjazna wszystkim odwiedzającym użytkownikom.

Pierwszym powodem powstania nowej strony, było powołanie do istnienia Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii, który obejmuje Szkołę Podstawową w Bierzwiennej i Gimnazjum Nr3 w Rysinach Kolonii. Nowe treści na stronie będą dotyczyły obu tych szkół wchodzących w skład nowej jednostki organizacyjnej.

Strony